• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger utviklingen av Covid-19 og vurderer fortløpende våre aktiviteter iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se www.fhi.no

Sikkerhetskonferansen 2022

11. mai 2022 - 13. mai 2022
Laster Arrangementer

-Sikkerhetskonferansen 11. – 13. mai 2022
med DFDS til København
Påmelding kommer snart

Detaljer
DFDS
Arrangør
  • Norsk Sikkerhetsforening
  • Telefon:
    953 38 829
  • E-post