• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger utviklingen av Covid-19 og vurderer fortløpende våre aktiviteter iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se www.fhi.no

Brosjyre – 40 år

Norsk Sikkerhetsforeningens visjon er ”Sammen for et tryggere samfunn”. I all beskjedenhet tror vi bidraget fra alle styrene og medlemmene i løpet av disse 40 årene har medvirket til å bygge et tryggere samfunn.

Last ned vår Jubileumsbrosjyre her