• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger med på utviklingen av spredningen av Koronaviruset og vurdere fortløpende våre aktiviteter.
    NOSIF følger Folkehelseinstituttets sine anbefalinger, du finner informasjon og konkrete råd om Koronaviruset på www.fhi.no

Brosjyre – 40 år

Norsk Sikkerhetsforeningens visjon er ”Sammen for et tryggere samfunn”. I all beskjedenhet tror vi bidraget fra alle styrene og medlemmene i løpet av disse 40 årene har medvirket til å bygge et tryggere samfunn.

Last ned vår Jubileumsbrosjyre her