Bli medlem – Bedrift

Søk om medlemskap

Bedriftsmedlemskap koster kr. 5 500,- årlig og gjelder for virksomheter som tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste og produkt, virksomheter som har spesiell fokus på sikkerhet og myndigheter som er premissleverandør av sikkerhet og sikkerhetsregulering.

Medlemskap gir én hovedkontakt til Norsk Sikkerhetsforening, samt et ubegrenset antall kontaktmedlemmer knyttet til virksomheten. Ett eksemplar av bladet Aktuell Sikkerhet er inkludert i bedriftsmedlemskap.

Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap.

  Bedriftsinformasjon

  Bedriftens navn (obligatorisk)

  Organisasjonsnummer (obligatorisk)

  Fullt navn - Etternavn, Fornavn (obligatorisk)

  Postadresse (obligatorisk)

  Postnummer / Sted (obligatorisk)

  Land (utenfor Norge)

  E-post (obligatorisk)

  Mobiltelefon (obligatorisk)

  Besøksadresse

  Besøksadresse (dersom annen en ovenfor)

  Postnummer / Sted

  Land (utenfor Norge)

  Faktureringsinformasjon

  Fakturaadresse (dersom annen en ovenfor)

  Postnummer / Sted

  Land (utenfor Norge)

  Kontaktmedlemmer

  Nr. 1 - Navn - E-post - Telefon

  Nr. 2 - Navn - E-post - Telefon

  Nr. 3 - Navn - E-post - Telefon

  Nr. 4 - Navn - E-post - Telefon

  Nr. 5 - Navn - E-post - Telefon

  Nr. 6 - Navn - E-post - Telefon

  Nr. 7 - Navn - E-post - Telefon

  Nr. 8 - Navn - E-post - Telefon

  Nr. 9 - Navn - E-post - Telefon

  Nr. 10 - Navn - E-post - Telefon

  Verveinformasjon

  Ververs Navn

  Ververs Bedrift

  Ververs Mobiltelefon

  Vedtekter

  Jeg har lest og akseptert vedtektene i Nosif Ja

  Synliggjøring

  Jeg ønsker IKKE synliggjøring av navn og logo under medlemsoversikten på www.nosif.no Nei

  Kommentar

  Kommentar