• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger utviklingen av Covid-19 og vurderer fortløpende våre aktiviteter iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se www.fhi.no

Bli medlem – Bedrift

Søk om medlemskap

Bedriftsmedlemskap koster kr. 4.800 årlig og gjelder for virksomheter som tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste og produkt, virksomheter som har spesiell fokus på sikkerhet og myndigheter som er premissleverandør av sikkerhet og sikkerhetsregulering.

Medlemskap gir én hovedkontakt til Norsk Sikkerhetsforening, samt et ubegrenset antall kontaktmedlemmer knyttet til virksomheten. Ett eksemplar av bladet Aktuell Sikkerhet er inkludert i bedriftsmedlemskap.

Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap.

Bedriftsinformasjon

Bedriftens navn (obligatorisk)

Organisasjonsnummer (obligatorisk)

Fullt navn - Etternavn, Fornavn (obligatorisk)

Postadresse (obligatorisk)

Postnummer / Sted (obligatorisk)

Land (utenfor Norge)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon (obligatorisk)

Fasttelefon

Telefaks

Besøksadresse

Besøksadresse (dersom annen en ovenfor)

Postnummer / Sted

Land (utenfor Norge)

Faktureringsinformasjon

Fakturaadresse (dersom annen en ovenfor)

Postnummer / Sted

Land (utenfor Norge)

Kontaktmedlemmer

Nr. 1 - Navn - E-post - Telefon

Nr. 2 - Navn - E-post - Telefon

Nr. 3 - Navn - E-post - Telefon

Nr. 4 - Navn - E-post - Telefon

Nr. 5 - Navn - E-post - Telefon

Nr. 6 - Navn - E-post - Telefon

Nr. 7 - Navn - E-post - Telefon

Nr. 8 - Navn - E-post - Telefon

Nr. 9 - Navn - E-post - Telefon

Nr. 10 - Navn - E-post - Telefon

Verveinformasjon

Ververs Navn

Ververs Bedrift

Ververs Mobiltelefon

Vedtekter

Jeg har lest og akseptert vedtektene i Nosif Ja

Synliggjøring

Jeg ønsker IKKE synliggjøring av navn og logo under medlemsoversikten på www.nosif.no Nei

Kommentar

Kommentar