• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger med på utviklingen av spredningen av Koronaviruset og vurdere fortløpende våre aktiviteter.
    NOSIF følger Folkehelseinstituttets sine anbefalinger, du finner informasjon og konkrete råd om Koronaviruset på www.fhi.no

Styret

Styret –  2019/2020

Øyvind Halnes

Leder | E-post
Til daglig: Stanley Security

Rune Braastad

Nestleder | E-post
Til daglig: Certego

Bjørn Kallestad

Styremedlem | E-post
Til daglig: Securitas

Hans-Kristian Sætrum

Styremedlem | E-post
Til daglig: Sætrum Brann og Evakuering

Janne Olden

Styremedlem | E-post
Til daglig: Norges Bank

Karin Bjørgo Fagersand

Styremedlem | E-post
Til daglig: Nasjonalmuseet

Camilla Stakston

Styremedlem | E-post
Til daglig: Avinor

Runar Karlsen

Styremedlem | E-post
Til daglig: NHO Service og Handel

Julie Indrelid

Styremedlem | E-post
Til daglig: COWI

Andre tillitsvalgte

Valgkomité:

  • Randmod Omarhaug (COWI)
  • Per Bratsberg (Stanley Security)
  • Ola Stavnsborg (Olav Thon Gruppen)

Revisor: Sverre Røed-Larsen