• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger utviklingen av Covid-19 og vurderer fortløpende våre aktiviteter iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se www.fhi.no

Styret

Styret –  2021/2022

Øyvind Halnes

Leder | E-post
Til daglig: Stanley Security

Rune Braastad

Nestleder | E-post
Til daglig: Skandinavisk Utemiljø Oslo AS

Ellen Sofie Grove-Knutsen

Styremedlem | E-post
Til daglig: Sotera

Hans-Kristian Sætrum

Styremedlem | E-post
Til daglig: Sætrum Brann og Evakuering

Janne Olden

Styremedlem | E-post
Til daglig: Norges Bank

Karin Bjørgo Fagersand

Styremedlem | E-post
Til daglig: Nasjonalmuseet

Camilla Stakston

Styremedlem | E-post
Til daglig: Avinor

Runar Karlsen

Styremedlem | E-post
Til daglig: NHO Service og Handel

Julie Indrelid

Styremedlem | E-post
Til daglig: COWI

Andre tillitsvalgte

Valgkomité:

  • Randmod Omarhaug (COWI)
  • Per Bratsberg (Honeywell)
  • Ola Stavnsborg (Olav Thon Gruppen)

Revisor: Kjell Erik Hansen