Styret

Styret –  2019/2020

Øyvind Halnes

Leder | E-post
Til daglig: Stanley Security

Rune Braastad

Nestleder | E-post
Til daglig: Certego

Bjørn Kallestad

Styremedlem | E-post
Til daglig: Securitas

Hans-Kristian Sætrum

Styremedlem | E-post
Til daglig: Sætrum Brann og Evakuering

Janne Olden

Styremedlem | E-post
Til daglig: Norges Bank

Karin Bjørgo Fagersand

Styremedlem | E-post
Til daglig: Nasjonalmuseet

Camilla Stakston

Styremedlem | E-post
Til daglig:Avinor

Runar Karlsen

Styremedlem | E-post
Til daglig: NHO

Julie Indrelid

Styremedlem | E-post
Til daglig: Cowi AS

Andre tillitsvalgte

Valgkomité:

  • Randmod Omarhaug (COWI)
  • Per Bratsberg (Siemens)
  • Ola Stavnsborg (Olav Thon Gruppen)

Revisor: Tormod Kaaløy (Norsk Folkemuseum)