• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger utviklingen av Covid-19 og vurderer fortløpende våre aktiviteter iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se www.fhi.no

Bli medlem – Seniormedlem

Søk om medlemskap

Medlemskapet koster kr. 400 årlig og gjelder for enkeltpersoner som har trådt ut av aktiv sikkerhetsarbeid, men som fortsatt ønsker oppdatering og tilknytning til fagbransjen.

Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap.

Senior

Fullt navn - Etternavn, Fornavn (obligatorisk)

Postadresse (obligatorisk)

Postnummer / Sted(obligatorisk)

Land (utenfor Norge)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon (obligatorisk)

Fasttelefon

Telefaks

Faktureringsinformasjon

Fakturaadresse (dersom annen en ovenfor)

Postnummer / Sted

Land (utenfor Norge)

Verveinformasjon

Ververs navn

Ververs Bedrift

Ververs Mobiltelefon

Vedtekter

Jeg har lest og akseptert vedtektene i Nosif Ja

Kommentar