Medlemsfordeler

Aktuell Sikkerhet

Nosif og Ask media as har en avtale om kollektivt abonnement på tidsskriftet Aktuell Sikkerhet. Avtalen innebærer at alle medlemmer i Nosif får årsabonnement på Aktuell Sikkerhet.

Avtale om rabatt på DFDS

Nosif har en avtale om rabatt på konferansereiser og privatreiser for medlemmer av Nosif.
Priser på konferanse uten drikke
Priser på konferanse inkludert drikke
Kontakt DFDS v/ Heidi-Merethe Olsen på telefon 21 62 12 11 eller e-post konferanse@dfds.com.

Medlemskap

Alle som er interessert i forebyggende sikkerhets- og beredskapsarbeid kan etter søknad og godkjenning bli medlemmer i Norsk Sikkerhetsforening.

Nosif-møter

Nosif-møter (4-5 pr år) med sikkerhetsfaglig tema. Bedriftsmedlemmer kan få arrangere Nosif-møter hvor de kan presentere seg selv og sine løsninger/utfordringer på sikkerhetsområdet.

Medlemspriser på arrangementer

Nosifs medlemmer har fordelaktige priser på våre arrangement som sikkerhetskonferansen og messereiser til Ifsec og Essen.

Nettverk

Nosifs medlemmer har gjennom deltakelse på medlemsmøter, konferanser og seminarer en unik anledning til å møte kollegaer og andre sikkerhetsinteresserte fagpersoner, utveksle erfaringer og synspunkter i et hyggelig og engasjert miljø og bygge et faglig nettverk.

Nosif.no

Hjemmesiden vil bli systematisk utbygd slik at den kan bli en viktig informasjonskilde og nyttig kommunikasjonskanal.

.

Bli medlem nå

Velg medlemskapet som passer best for deg!

Bedriftsmedlem

Gjelder for virksomheter som tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste, og produkt, virksomheter med spesielt fokus på sikkerhet og myndigheter innen sikkerhet og sikkerhetsregulering.

Personlig medlem

Gjelder for enkeltpersoner med faginteresse for sikkerhet, og som ønsker å holde seg oppdatert.

Studentmedlem

Gjelder for studenter ved høyere undervisnings- eller forskningsinstitusjoner
og som studerer sikkerhetsrelevante emner. Egen pris for studenter.

Seniormedlem

Gjelder for enkeltpersoner som har trådt ut av aktivt sikkerhetsarbeid, men som
fortsatt ønsker oppdatering og tilknytning til fagbransjen.