Medlemsfordeler

Aktuell Sikkerhet

Norsk Sikkerhetsforening (Nosif) og Ask media as har inngått avtale om kollektivt abonnement på tidsskriftet Aktuell Sikkerhet. Avtalen innebærer at alle medlemmer i Nosif får årsabonnement på Aktuell Sikkerhet.

Avtale om rabatt på DFDS

Nosif har en avtale om rabatt på konferansereiser og privatreiser for medlemmer av Nosif.
Priser på konferanse uten drikke
Priser på konferanse inkludert drikke
Kontakt Mette Fagerli på telefon 21 62 12 11 eller e-post mette.fagerli@dfds.com.

Medlemskap

Alle som er interessert i forebyggende sikkerhets- og beredskapsarbeid kan etter søknad og godkjenning bli medlemmer i Norsk Sikkerhetsforening.

Medlemsmøter

Gratis medlemsmøter (4-5 i året) med fagtemaer. Bedriftsmedlemmer kan få arrangere medlemsmøter hvor de kan presentere seg selv og sine løsninger/utfordringer på sikkerhetområdet.

Medlemspriser på arrangementer

Medlemmene har fordelaktige priser på arrangementer som for eksempel sikkerhetskonferansene.

Nettverk

Nosifs medlemmer har gjennom deltakelse på medlemsmøter, konferanser og seminarer en unik anledning til å møte kollegaer og andre sikkerhetsinteresserte fagpersoner, utveksle erfaringer og synspunkter i et hyggelig og engasjert miljø og bygge et faglig nettverk.

Nosif.no

Hjemmesiden vil bli systematisk utbygd slik at den kan bli en viktig informasjonskilde og nyttig kommunikasjonskanal. På sikt skal det etableres et eget ekstranett for medlemmene med passord-beskyttet tilgang for formidling av både aktuell og mer sensitiv informasjon.

.

Bli medlem nå

Velg medlemskapet som passer best for deg!

Bedriftsmedlem

Gjelder for virksomheter som tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste, og produkt, virksomheter med spesielt fokus på sikkerhet og myndigheter innen sikkerhet og sikkerhetsregulering.

Personlig medlem

Gjelder for enkeltpersoner med faginteresse for sikkerhet, og som ønsker å holde seg oppdatert.

Studentmedlem

Gjelder for studenter ved høyere undervisnings- eller forskningsinstitusjoner
og som studerer sikkerhetsrelevante emner. Egen pris for studenter.

Seniormedlem

Gjelder for enkeltpersoner som har trådt ut av aktivt sikkerhetsarbeid, men som
fortsatt ønsker oppdatering og tilknytning til fagbransjen.