Historien

Korte trekk av Norsk Sikkerhetsforening historie

13.mai 1975 ble Norsk Forening for Varslings- og Alarmteknikk (NFVA) stiftet, etter initiativ fra et knippe entusiaster, hovedsakelig tilknyttet forsvaret og vaktbransjen. Sentrale personligheter i denne forbindelse var blant andre Bjarne J. Brandal, Arnfinn Jensen og Ørjan Steen.

NFVA ble således et sårt etterlengtet samlende forum for mange aktører innen sikkerhetsbransjen allerede på et tidlig stadium, dog var fokus i stor grad vektlagt teknikk som sådan. Foreningen utviklet raskt en nøkkelposisjon for sikkerhet i Norge, og har fra stiftelsesdato til i dag samarbeidet med mangfoldige fora, i mange retninger.

Man satte tidlig i gang prosesser og dannet utvalg for utredning av sikkerhets-spørsmål. Likeledes var det et mål å skape kontakt mellom ulike sikkerhets-brukergrupper, blant annet gjennom møte- og konferansevirksomhet. NFVA ble tidlig tilknyttet Norske Sivilingeniørers Forening, som èn av deres ca. 20 spesialforeninger, og nøt godt av etablissementets kunnskap og apparat i en årrekke.

Det virkelige løftet for NFVA kom i 1985, da Bjarne J. Brandal og Helge J. Størkersen tok initiativ til gjennomføringen av sikkerhetsmessen SAFEX i samarbeid med Arbeidsmiljøsenteret. Erfaringene med SAFEX var så gode at man i 1987 fant å ville la et slikt opplegg stå på egne føtter, men da under navnet SAFE-SEC, og arrangementet skulle avholdes hvert annet år.
NFVA etablerte samarbeid med et titalls beslektede sikkerhetsforeninger, der alledisse manglet den samlende felles messeaktiviteten man fant i SAFE-SEC.Man forstod underveis at foreningens navn kunne virke noe begrensende iforhold til det vide spekter av sikkerhetsfaglige spørsmål foreningen var opptattav.

Derfor ble det 5. mai 1998 vedtatt å skifte navn til Norsk Sikkerhetsforening (NSF), samtidig ble følgelig foreningens logo endret.Entusiasmen som bidro til stiftelsen av foreningen har også i årenes løp bidratt til å utvikle foreningen ytterligere, mye takket være så vel markante medlemmer, som styremedlemmer, formenn, presidenter og generalsekretærer.

En av mange suksesshistorier finner man igjen i kvalitetsgodkjenningen «Sikker Vakt», som er et resultat av et samarbeid mellom NSF, NSR, PRIFO, NVL og Norsk Arbeidsmandsforbund. Justisdepartementet ga sterk tilslutning til at bransjen selv på denne måte «beskikket sitt bo». I desember 2001 valgte NSF å starte en vitaliseringsprosess.

I korte trekk innebar dette en kritisk gjennomgang av type aktiviteter og kvaliteten på disse, samt en sterkere inkludering av medlemmene og deres enorme kompetanse.Et av resultatene fra denne vitaliseringsprosessen, er endringen av konsept og navn på foreningens sikkerhetsmesse, fra SAFE-SEC til SIKKERHET 03. Vitaliseringen er i alle henseender gjennomgripende i det arbeid foreningen foretar seg.