• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger utviklingen av Covid-19 og vurderer fortløpende våre aktiviteter iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se www.fhi.no

Bli medlem – Personlig

Søk om medlemskap

Personlig medlemskap koster kr. 1400 årlig og gjelder for enkeltpersoner med faginteresse for sikkerhet. Ett eksemplar av bladet Aktuell Sikkerhet er inkludert i medlemskapet.

Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap.

  Person

  Bedriftens navn

  Fullt navn - Etternavn, Fornavn (obligatorisk)

  Postadresse (obligatorisk)

  Postnummer / Sted (obligatorisk)

  Land (utenfor Norge)

  E-post (obligatorisk)

  Mobiltelefon (obligatorisk)

  Fasttelefon

  Telefaks

  Fakturaadresse

  Fakturaadresse (dersom annen en ovenfor)

  Postnummer / Sted

  Land (utenfor Norge)

  Verveinformasjon

  Ververs Navn

  Ververs Bedrift

  Ververs Mobiltelefon

  Vedtekter

  Jeg har lest og akseptert vedtektene i Nosif Ja

  Kommentar