• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger med på utviklingen av spredningen av Koronaviruset og vurdere fortløpende våre aktiviteter.
    NOSIF følger Folkehelseinstituttets sine anbefalinger, du finner informasjon og konkrete råd om Koronaviruset på www.fhi.no

Bli medlem – Personlig

Søk om medlemskap

Personlig medlemskap koster kr. 1400 årlig og gjelder for enkeltpersoner med faginteresse for sikkerhet. Ett eksemplar av bladet Aktuell Sikkerhet er inkludert i medlemskapet.

Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap.

Person

Bedriftens navn

Fullt navn - Etternavn, Fornavn (obligatorisk)

Postadresse (obligatorisk)

Postnummer / Sted (obligatorisk)

Land (utenfor Norge)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon (obligatorisk)

Fasttelefon

Telefaks

Fakturaadresse

Fakturaadresse (dersom annen en ovenfor)

Postnummer / Sted

Land (utenfor Norge)

Verveinformasjon

Ververs Navn

Ververs Bedrift

Ververs Mobiltelefon

Vedtekter

Jeg har lest og akseptert vedtektene i Nosif Ja

Kommentar