• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger utviklingen av Covid-19 og vurderer fortløpende våre aktiviteter iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se www.fhi.no

Bli medlem – Personlig

Søk om medlemskap

Personlig medlemskap koster kr. 1400 årlig og gjelder for enkeltpersoner med faginteresse for sikkerhet. Ett eksemplar av bladet Aktuell Sikkerhet er inkludert i medlemskapet.

Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap.

Person

Bedriftens navn

Fullt navn - Etternavn, Fornavn (obligatorisk)

Postadresse (obligatorisk)

Postnummer / Sted (obligatorisk)

Land (utenfor Norge)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon (obligatorisk)

Fasttelefon

Telefaks

Fakturaadresse

Fakturaadresse (dersom annen en ovenfor)

Postnummer / Sted

Land (utenfor Norge)

Verveinformasjon

Ververs Navn

Ververs Bedrift

Ververs Mobiltelefon

Vedtekter

Jeg har lest og akseptert vedtektene i Nosif Ja

Kommentar