• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger med på utviklingen av spredningen av Koronaviruset og vurdere fortløpende våre aktiviteter.
    NOSIF følger Folkehelseinstituttets sine anbefalinger, du finner informasjon og konkrete råd om Koronaviruset på www.fhi.no

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i dag!

Postadresse

Postboks 1005, Sentrum
0104 Oslo

Fakturaer sendes digitalt (PDF) til adm@nosif.no

Telefon og e-post

953 38 829
adm@nosif.no

Praktiske opplysninger

Kontonummer: 1720 22 16013
IBAN-nr: NO77 1720 2216 013
BIC: BIENNOK1XXX

Organisasjonsnummer: 983 170 005

Send en henvendelse

Ditt navn

E-post *

Melding *