Styresammensetninger

NOSIF har en omfattende historie, og du kan her laste ned en komplett oversikt over styrer og styresammensetning for perioden 1974 – 2015.

Styrer-i-NFVA-NSF-Nosif-1974-2015Nyrad