Styresammensetninger

NOSIF har en omfattende historie, og du kan her laste ned en komplett oversikt over styrer og styresammensetning for perioden 1974 – 2023.

Last ned her: Styresammensetninger