• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger utviklingen av Covid-19 og vurderer fortløpende våre aktiviteter iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se www.fhi.no

Styresammensetninger

NOSIF har en omfattende historie, og du kan her laste ned en komplett oversikt over styrer og styresammensetning for perioden 1974 – 2019.

Last ned her: Styresammensetninger