• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger med på utviklingen av spredningen av Koronaviruset og vurdere fortløpende våre aktiviteter.
    NOSIF følger Folkehelseinstituttets sine anbefalinger, du finner informasjon og konkrete råd om Koronaviruset på www.fhi.no

Styresammensetninger

NOSIF har en omfattende historie, og du kan her laste ned en komplett oversikt over styrer og styresammensetning for perioden 1974 – 2019.

Last ned her: Styresammensetninger