Ledere

1974 – 2024

1974 1975 Overingeniør Arnfinn Jenssen Forsvaret
1975 1976 Ukjent
1976 1977 Adm. dir. Ørjan Steen Securitas
1977 1978 Ukjent
1978 1979 Skadeinspektør T. Fuskeland
1980 1981 Sivilingeniør Bjørn Løken
1982 1983 Direktør Bjarne J. Brandal
1984 1985 Ukjent
1985 1986 Direktør Bjarne J. Brandal
1986 1987 Ukjent
1987 1988 Ukjent
1988 1989 Ukjent
1989 1990 Sivilingeniør Petter Christensen Sikkerhetskonsulentene AS
1990 1991 Ingeniør Børre Eidslott Gjensidige
1991 1992 Ingeniør Børre Eidslott Gjensidige
1992 1993 Sivilingeniør Petter Christensen Sikkerhetskonsulentene AS
1993 1994 Sikkerhetssjef Nils Skarning Postsparebanken
1994 1995 Sikkerhetssjef Nils Skarning Postsparebanken
1995 1996 Sikkerhetssjef Nils Skarning Postsparebanken
1996 1997 Sikkerhetssjef Nils Skarning Postsparebanken
1997 1998 Sikkerhetssjef Jan Eddie Tinlund Norges bank
1998 1999 Sikkerhetssjef Jan Eddie Tinlund Norges bank
1999 2000 Advokat Per Arne Gulbrandsen Egen virksomhet
2000 2001 Advokat Per Arne Gulbrandsen Egen virksomhet
2001 2002 Advokat Per Arne Gulbrandsen Egen virksomhet
2001 2002 Seksjonssjef Odd Jarle Olsen (fung.) Fellesdata AS
2002 2003 Senior Advisor Jan Erik Mostad Nutec Beredskap og Kriseledelse
2003 2004 Senior Advisor Jan Erik Mostad Nutec Beredskap og Krisel
2004 2005 Security manager Henning Berg Norsk Hydro ASA
2005 2006 Security manager Henning Berg Norsk Hydro ASA
2005 2006 Manager security Stig H. Øksnes (Fung.) Inex Consult
2006 2007 Manager security Stig H. Øksnes Inex Consult
2007 2008 Manager security Stig H. Øksnes Inex Consult
2008 2009 Manager security Stig H. Øksnes Inex Consult
2009 2010 Manager security Stig H. Øksnes Inex Consult
2010 2011 Seniorrådgiver Randmod Omarhaug Inex Consult
2011 2012 Seniorrådgiver Randmod Omarhaug Cowi
2012 2013 Seniorrådgiver Randmod Omarhaug Cowi
2013 2014 Seniorrådgiver Randmod Omarhaug Cowi
2014 2015 Seniorrådgiver Randmod Omarhaug Cowi
2015 2016 Kommunikasjonssjef Øyvind Halnes Stanley Security AS
2016 2017 Kommunikasjonssjef Øyvind Halnes Stanley Security AS
2017 2018 Kommunikasjonssjef Øyvind Halnes Stanley Security AS
2018 2019 Kommunikasjonssjef Øyvind Halnes Stanley Security AS
2019 2020 Kommunikasjonssjef Øyvind Halnes Stanley Security AS
2020 2021 Kommunikasjonssjef Øyvind Halnes Stanley Security AS
2021 2022 Kommunikasjonssjef Øyvind Halnes Stanley Security AS
2022 2023 Kommunikasjonssjef Øyvind Halnes Stanley Security AS
2023 2024 Seniorrådgiver sikkerhet og sikkerhetsstyring Camilla Stakston Avinor AS