• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger med på utviklingen av spredningen av Koronaviruset og vurdere fortløpende våre aktiviteter.
    NOSIF følger Folkehelseinstituttets sine anbefalinger, du finner informasjon og konkrete råd om Koronaviruset på www.fhi.no

Bli medlem – Studentmedlem

Søk om medlemskap

Medlemskapet koster kr. 400 årlig og gjelder for heltidsstudenter ved høyere undervisnings- eller forskningsinstitusjoner og som studerer sikkerhetsrelevante emner.

Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap.

Student

Fullt navn - Etternavn, Fornavn (obligatorisk)

Postadresse (obligatorisk)

Postnummer / sted(obligatorisk)

Land (utenfor Norge)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon (obligatorisk)

Fasttelefon

Telefaks

Utdanningsinstitusjon

Evt. arbeidsgiver i studietiden

Fakturaadresse

Fakturaadresse (dersom annen en ovenfor)

Postnummer / Sted

Land (utenfor Norge)

Verveinformasjon

Ververs navn

Ververs Bedrift

Ververs Mobiltelefon

Vedtekter

Jeg har lest og akseptert vedtektene i Nosif Ja

Kommentar