Bli medlem – Studentmedlem

Søk om medlemskap

Medlemskapet koster kr. 450 årlig og gjelder for heltidsstudenter ved høyere undervisnings- eller forskningsinstitusjoner og som studerer sikkerhetsrelevante emner.

Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap.

  Student

  Fullt navn - Etternavn, Fornavn (obligatorisk)

  Postadresse (obligatorisk)

  Postnummer / sted(obligatorisk)

  Land (utenfor Norge)

  E-post (obligatorisk)

  Mobiltelefon (obligatorisk)

  Utdanningsinstitusjon

  Evt. arbeidsgiver i studietiden

  Fakturaadresse

  Fakturaadresse (dersom annen en ovenfor)

  Postnummer / Sted

  Land (utenfor Norge)

  Verveinformasjon

  Ververs navn

  Ververs Bedrift

  Ververs Mobiltelefon

  Vedtekter

  Jeg har lest og akseptert vedtektene i Nosif Ja

  Kommentar