Bli medlem – Studentmedlem

Søk om medlemskap

Medlemskapet koster kr. 400 årlig og gjelder for heltidsstudenter ved høyere undervisnings- eller forskningsinstitusjoner og som studerer sikkerhetsrelevante emner.

Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap.

Student

Fullt navn - Etternavn, Fornavn (obligatorisk)

Postadresse (obligatorisk)

Postnummer / sted(obligatorisk)

Land (utenfor Norge)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon (obligatorisk)

Fasttelefon

Telefaks

Utdanningsinstitusjon

Evt. arbeidsgiver i studietiden

Fakturaadresse

Fakturaadresse (dersom annen en ovenfor)

Postnummer / Sted

Land (utenfor Norge)

Verveinformasjon

Ververs navn

Ververs Bedrift

Ververs Mobiltelefon

Vedtekter

Jeg har lest og akseptert vedtektene i Nosif Ja

Kommentar