Personvernerklæring

  1. Innledning

Norsk Sikkerhetsforening, Nosif, er opptatt av å gi brukeren tilpasset innhold og samtidig ivareta personvernet. Denne personvernerklæringen forklarer hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger på nosif.no og våre underliggende digitale tjenester.

nosif.no eies og driftes av Nosif, organisasjonsnummer 983 170 005

  1. Personopplysninger og regelverk

Personopplysninger er opplysninger som kan identifisere deg som enkeltperson. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven.

Dette er et lovverk som både gir deg rettigheter og Nosif et ansvar for at behandlingen skjer i samsvar med loven. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

  1. Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon. Vi behandler ikke sensitive personopplysninger om deg i våre systemer.

Ikke-personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som ikke avslører din personlige identitet. Innhold i informasjonskapsler/cookies kan være av en slik art. (Cookies er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin.)

Personlig identifiserbar informasjon

Ved å melde deg på våre arrangementer må du registrere personopplysninger som navn, e-postadresse, telefon, firma og tittel. Dette er informasjon vi trenger for å tilpasse arrangementets innhold og format best mulig.

Hvis du kontakter oss, kan vi ta vare på korrespondansen, inkludert informasjon du har oppgitt for at vi skal kunne behandle din henvendelse.

  1. Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det foreligger rettskjennelse for etterforsking av lovbrudd.

  1. Dine rettigheter og administrering av personopplysninger

Du kan selv få innsikt i, påvirke bruk av, samt få slettet personopplysninger vi har om deg, ved å kontakte adm@nosif.no.

  1. Om kontakt via e-post

Når du melder deg på et av våre arrangementer vil vi gjerne sende deg informasjon relatert til arrangementet. Personopplysninger du avgir til oss benyttes for at vi skal kunne yte deg bedre service og tjenester, og brukes bare i tråd med det aktuelle formålet og på en sikker måte. Ønsker du ikke lenger å motta informasjon fra oss kan du melde fra om dette når som helst. Din e-postadresse og eventuell annen tilhørende informasjon vil da bli slettet.

  1. Slik innhenter vi opplysninger om brukere av nosif.no

En viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted er å se på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For analyse av informasjonen bruker vi verktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies), som registrerer brukernes IP-adresse og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler kan være hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Nosif bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

  1. Sosiale medier

Nettstedet vårt inneholder funksjoner for sosiale medier, som «liker-knapp» for Facebook og LinkedIn. Disse funksjonene registrerer ikke IP-adressen din eller hvilken side du åpner på nettstedet vårt, og de kan ikke lagre informasjonskapsler. Funksjoner for sosiale medier driftes av Nosif. Din bruk av slike funksjoner er underlagt personvernerklæringen til selskapet som leverer dem.

Facebook-kontoen til Nosif behandles av Nosif. Vi bruker Facebook Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook. Les mer om annonser på Facebook og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Facebook.

  1. Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

  1. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om Nosifs personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på adm@nosif.no eller 953 38 829.