• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger med på utviklingen av spredningen av Koronaviruset og vurdere fortløpende våre aktiviteter.
    NOSIF følger Folkehelseinstituttets sine anbefalinger, du finner informasjon og konkrete råd om Koronaviruset på www.fhi.no

NOSIF-Webinar tirsdag 6. oktober

6. oktober kl. 09:00 - 10:00
Laster Arrangementer

Vi er i en spesiell periode, der noe så alminnelig og hyggelig som å møtes ikke er så selvfølgelig lenger.
Så vi måtte tenke nytt, og arrangerer nå vårt første Webinar!
Med oss på laget har vi fått Espen Rostrup Nakstad, ass. dir i Helsedirektoratet, som vil snakke om krisehåndtering i praksis.
Vi har satt av litt tid til spørsmål etter innlegget fra Espen Rostrup Nakstad. Spørsmål sendes inn på Teams til møtearrangør Runar Karlsen. Ordstyrer leser opp spørsmålene og Espen svarer etter beste evne. Så sant tiden tillater det vil vi forsøke å få med alle spørsmålene.
Nærmere detaljer og egen invitasjon vil følge.

Detaljer
  • Dato: 6. oktober
  • Klokkeslett: 09:00 - 10:00