Nosif møte hos KLP 22 november

Hold av dagen for årets siste medlemsmøte.

Vi kommer tilbake med oppdatert program