Betingelser

Generelle betingelser ved avbestilling og endring

 • Alle avbestillinger og endringer skal meldes skriftlig til Norsk Sikkerhetsforening via vårt kontaktskjema (https://www.nosif.no/kontakt-oss/) eller epost til: adm@nosif.no
 • Avbestillinger og endringer som meldes senest 61 dager før tur/arrangement finner sted skjer vederlagsfritt.
 • Avbestillinger og endringer i perioden 60 til 30 dager før tur/arrangement finner sted refunderes med 50 % av kostnaden.
 • Avbestillinger og endringer mindre enn 30 dager før tur/arrangement finner sted refunderes ikke.
 • Betingelser som avviker fra dette kan forekomme der Norsk Sikkerhetsforening benytter turoperatør.
  Gjeldende betingelser vil da særskilt bli opplyst i hvert enkelt tilfelle fra vår turoperatør.
 • For Sikkerhetskonferansen på DFDS gjelder særskilte vilkår:
  Krav til fremvisning av gyldig ID; pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort.
  Deltakere uten gyldig dokumentasjon ved avreise vil bli avvist uten refusjon.