• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger med på utviklingen av spredningen av Koronaviruset og vurdere fortløpende våre aktiviteter.
    NOSIF følger Folkehelseinstituttets sine anbefalinger, du finner informasjon og konkrete råd om Koronaviruset på www.fhi.no

Betingelser

Generelle betingelser ved avbestillinger og endringer

– Alle avbestillinger og endringer skal meldes skriftlig til Norsk Sikkerhetsforening via vårt kontaktskjema. Generelle betingelser for arrangementer / turer kan vederlagsfri avbestilling av hele arrangement / turen foretas inntil 60 dager før denne finner sted.
– Avbestillinger og endringer i perioden 60 til 30 dager før arrangementet / turen finner sted refunderes med 50 % av kostnaden.
– Avbestillinger og endringer mindre enn 30 dager refunderes ikke.
– Betingelser som avviker fra dette kan forekomme der Norsk Sikkerhetsforening benytter turoperatør.
– Gjeldende betingelser vil da særskilt bli opplyst i hvert enkelt tilfelle fra vår turoperatør.