• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger utviklingen av Covid-19 og vurderer fortløpende våre aktiviteter iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se www.fhi.no

Betingelser

Generelle betingelser ved avbestillinger og endringer

– Alle avbestillinger og endringer skal meldes skriftlig til Norsk Sikkerhetsforening via vårt kontaktskjema. Generelle betingelser for arrangementer / turer kan vederlagsfri avbestilling av hele arrangement / turen foretas inntil 60 dager før denne finner sted.
– Avbestillinger og endringer i perioden 60 til 30 dager før arrangementet / turen finner sted refunderes med 50 % av kostnaden.
– Avbestillinger og endringer mindre enn 30 dager refunderes ikke.
– Betingelser som avviker fra dette kan forekomme der Norsk Sikkerhetsforening benytter turoperatør.
– Gjeldende betingelser vil da særskilt bli opplyst i hvert enkelt tilfelle fra vår turoperatør.