• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger utviklingen av Covid-19 og vurderer fortløpende våre aktiviteter iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se www.fhi.no

Birgitte

  Påmelding til SIKKERHETSKONFERANSEN

  Deltakelse

  Valg av deltakelse:

  Betaling

  Deltaker opplysninger

  Alle obligatoriske felt må fylles ut grunnet krav til registrering av alle ombord.

  Nasjonalitet (*)

  Fornavn (*)

  Etternavn (*)

  Fødselsdato - ddmmåååå - UTEN PUNKTUM (*)

  Bedriftsnavn - dersom bedriften betaler

  E-post - (*)

  Mobiltelefon (*)

  Betalings-Postadresse (*)

  Postnummer / Sted (*)

  Land (utenfor Norge)

  Eventuell fakturareferanse

  E-post - for utsendelse av faktura (*)

  Evt allergier

  Ledsagers navn - Fornavn Etternavn (pluss kr. 1800,-)

  Ledsagers nasjonalitet

  Ledsagers fødselsdato - ddmmåååå - UTEN PUNKTUM

  Ledsagers allergier

  Kommentar

  Avbestilling

  Jeg har lest og akseptert Betingelser ved avbestilling (*) i Nosif Ja

  * Merkede felt er obligatorisk.