• Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF) følger utviklingen av Covid-19 og vurderer fortløpende våre aktiviteter iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger. Se www.fhi.no

Tillit og relasjoner til profesjonelle nettverk og likesinnede er ofte nøkkelen til suksess innenfor sikkerhetsarbeidet. Gjennom NOSIF opplever vi at vi finner nettopp dette. I tillegg får vi gjennom deltagelse på NOSIF sine aktiviteter også mulighet til å holde oss faglig oppdatert. Dette er en kombinasjon som gjør aktivt medlemskap i NOSIF til en viktig prioritering for Gjensidige.
Gjensidige

Espen Jul Larsen, Avd. direktør - Konsernsikkerhet